Bab Azan : Larangan Mengambil Upah Dari Azan

Bab Fiqh Azan : Larangan Mengambil Upah Dari Azan
Masjid Al Ilmi Sg Berembang Perlis
Kitab : Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As Sunnah
Kuliah Subuh | Blog : www.omaQ.org
Oleh : Ust. Mohd Umar Bin Ahmad (Abu Fawwaz)
11 Mac 2018 (Ahad) / 23 Jamadilakhir 1439H

Diriwayatkan dari ‘Utsman bin Abil ‘Ash r.a. berkata, “Wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai imam (shalat) bagi kaumku.” Rasulullah saw. berkata, “Engkau adalah imam mereka. Sesuaikanlah dengan kondisi orang yang paling lemah dari mereka. Dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzan.” (Shahih, HR Abu Dawud , at-Tirmidzi , an-Nasa)

Diriwayatkan dari Yahya al-Bukka’, ia berkata, “Aku pernah mendengar seorang lelaki berkata kepada Ibnu ‘Umar r.a, ‘Aku mencintaimu karena Allah. ‘ Ibnu ‘Umar r.a. membalasnya, ‘Aku membencimu karena Allah.’ ‘Mengapa?’ tanyanya. Ibnu ‘Umar berkata, ‘Karena engkau melagukan adzanmu dan engkau mengambil upah darinya (HR. Abdurrazzaq)

Kandungan yang boleh kita petik dari atsar diatas antara lain:

1. Hendaklah seorang muadzin melaksanakan tugasnya secara sukarela.

Imam asy-Syafi’i berkata dalam kitab al-Umm(I/84): “Aku sarankan agar para muadzin adalah orang yang sukarela melakukan tugasnya. Imam tidak boleh memberinya upah, demikian pula orang lain, selama mereka masih boleh menemukan muadzin yang rela tidak dibayar dan memiliki sifat amanah, kecuali mereka memberi harta mereka kepadanya secara peribadi. Menurutku tidak susah bagi seorang pun yang tinggal di negeri yang banyak penduduknya untuk menemukan muadzin yang amanah., komitmen melakukan tugas dan rela tidak dibayar. Jika ia tidak menemukannya, maka ia boleh mengupah seorang muadzin. Dan upahnya itu tidak boleh lebih dari 1/25 bagian saham fa’I bagi Rasulullah saw. Ia tidak boleh mengupahnya dari harta fa’I lebih dari bagian tersebut. Karena telah disebutkan criteria orang-orang yang berhak menerima harta tersebut.”

2.      Haram hukumnya mengangkat muadzin yang tujuannya mencari wang berdasarkan hadits Utsman bin Abil Ash. Juga berdasarkan fatwa Ibnu Umar, dan ini tidak dibantah oleh para sahabat yang lainnya seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Sayyidin Naas (Nailul Authar (II/44)

3.      Jika muadzin diberi upah tanpa ia yang memintanya, maka hal itu dibolehkan. Diriwayatkan dari adh-Dhahhak, bahwa ia membenci muadzin yang mengambil upah dari adzannya. Beliau berkata: “Jika ia diberi tanpa memintanya, maka itu dibolehkan.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (I/228)

4.      Adapun salah satu realiti yang kita hadapi sekarang adalah: Para muadzin yang mengkhususkan diri dengan tugasnya ditanggung kehidupannya oleh institusi atau pihak yang mengatur urusan kaum muslimin, mereka memberi gaji khusus bagi para muadzin tersebut. Maka dari itu, bagi yang mengkhususkan diri bertugas sebagai muadzin dan mengurus masjid, maka tidaklah mengapa diberi gaji. Terlebih lagi pihak yang membuat peraturan tidak menerima para muadzin sukarelawan. Wallahu A’lam
www.omaQ.org | 0122959037 | LIVE MyKuliah @ FACEBOOK https://www.facebook.com/MrOmaQ

110318 Bab Azan Larangan Mengambil Upah Dari Azan
110318 Bab Azan Larangan Mengambil Upah Dari Azan

Muat Turun Bahan Nota Kuliah :-

Larangan Mengambil Upah Dari Azan

Larangan Mengambil Upah Dari Azan

Share on Facebook

Leave a Comment